Uvjeti poslovanja

Osnovni pojmovi

Sukladno uvjetima kupnje, kupac može biti svaka fizička ili pravna osoba koja naruči najmanje jedan proizvod, unese tražene podatke i plati naručeni proizvod putem internet stranice www.drfeet.eu, vlasništvo tvrtke Dr.Feet d.o.o. (u daljnjem tekstu Dr.Feet d.o.o. ). Primateljem se  smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, neovisno o kupcu. Ako su u podacima o kupcu uneseni podaci o pravnoj osobi, kupcem se smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca – pravne osobe. Kupac je odgovoran za točnost svih upisanih podataka. Isporučitelj naručenih proizvoda je:

Tvrtka: Dr.Feet društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

Skraćena tvrtka: Dr.Feet d.o.o.

Adresa: Bili Brig 3, 35410 Nova Kapela
OIB: 61832382805, Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku?
MBS: 030141050?
Matični broj: 4167945?

Temeljni kapital: 100.000,00 €, uplaćen u cijelosti

IBAN: HR2123400091110744620, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.
SWIFT: PBZG HR 2X
Žiro račun: 4124003-1122001934?

Adresa elektroničke pošte: info@drfeet.eu

Telefonski broj: +385 35 346 650 (cijena poziva naplaćuje se kao poziv prema fiksnoj mreži ovisno o operatoru pozivatelja)
Direktor: Irman Jakupović

POSLOVNA SPOSOBNOST
Prihvaćanjem Uvjeta prodaje kupac mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba. Kupac je odgovoran za točnost i potpunost podataka upisanih prilikom registracije.

Cijene proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Dr.Feet d.o.o. se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene. Sve cijene navedene u web-trgovini izražene su u eurima sa PDVom ( Dr.Feet d.o.o. je u sustavu PDV-a). Izražene cijene ne uključuju trošak dostave, koji se posebno zaračunava (pojedinosti su iskazane u web-trgovini).

Narudžba i sklapanje ugovora

U web-trgovini Dr.Feet možete kupovati kao gost ili kao registrirani korisnik. Proizvodi se naručuju popunjavanjem elektroničkog obrasca. Proizvodi se smatraju naručenim kada kupac završi postupak narudžbe. Plaćanje proizvoda moguće je debitnom i kreditnom karticom, pouzećem, uplatom na račun (putem e-bankarstva ili općom uplatnicom).

Narudžba će se smatrati zaprimljenom:

  • Prilikom plaćanja uplatom na račun, karticom ili paypalom – nakon što Dr.Feet d.o.o. elektroničkim putem zaprimi narudžbu
  • Prilikom plaćanja pouzećem – nakon što Dr.Feet d.o.o. elektroničkim putem zaprimi narudžbu

U trenutku zaprimanja narudžbe Dr.Feet d.o.o. će e-mailom obavijestiti kupca o primitku narudžbe. U slučaju da kupac proizvode plaća uplatom na račun, ugovor će se smatrati sklopljenim kada Dr.Feet d.o.o. zaprimi potvrdu o uplati. Ukoliko je plaćanje naručenog proizvoda izvršeno uplatom na račun, Dr.Feet d.o.o. se obvezuje rezervirati proizvod u trajanju od 3 radna dana. Po isteku 3 radna dana od primitka narudžbe. Dr.Feet d.o.o. ne garantira dostupnost i isporuku proizvoda. Prilikom pregleda robe prije isporuke može biti da je utvrđena manjkavost kvalitete, nepar ili iz nekih razloga proizvod više nije dostupan. U tom slučaju Dr.Feet d.o.o. zadržava pravo na raskid ugovora, kupac će biti odmah obaviješten.

Načini plaćanja

Plaćanje kreditnim karticama

Kartica se tereti automatski. Prilikom naručivanja bit ćete preusmjereni na HT Pay Way sigurni sustav online naplate, gdje ćete dovršiti kupovinu unosom broja vaše kartice, sigurnosnog koda i datuma njezine valjanosti.

AmericanExpress23
Diners23
discover23
maestro23
MasterCard23
Visa23

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između HT sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između HT sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Plaćanje Internet bankarstvom ili općom uplatnicom

Kod izbora ovog načina plaćanja na svoju email adresu dobiti ćete potvrdu narudžbe sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili općom uplatnicom kojom se obavlja plaćanje – putem banke, pošte, Fine.

Plaćanje pouzećem – gotovinom

Prilikom preuzimanje pošiljke plaćate iznos računa dostavljaču dostavne službe GLS.

Plaćanje gotovinom u poslovnici

Plaćanje putem gotovine-novčanica kao i preuzimanje moguće je ostvariti u našoj poslovnici, unutar radnog vremena.

Izjava o privatnosti

Dr.Feet d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Dr.Feet d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Dostava proizvoda

Proizvodi se šalju putem dostavne službe GLS d.o.o.. Paketi se dostavljaju isključivo radnim danom, od ponedjeljka do petka, na navedenu adresu dostave.

Dostava u Hrvatskoj

Sve narudžbe/uplate koje su zaprimljene tokom radnog dana obrađuju isti dan, a isporučuju u roku 5-10 radna dana između 8 i 20 sati. Dostava na otoke odvija se prema rasporedu dostavne službe. Trošak dostave plaća kupac, a u cijenu je uključeno pakiranje proizvoda. Dostava iznosi 3,5€. Za narudžbe vrijednosti iznad 80€ / dostava je besplatna (vrijedi samo za vrijednosti proizvoda u košarici). Dr.Feet d.o.o. je obvezan isporučiti naručeni proizvod u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Neispravne pošiljke, materijalni nedostaci proizvoda

Dr.Feet d.o.o. odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem web-trgovine, u skladu s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske, posebno sa Zakonom o obveznim odnosima. Naručeni proizvodi pakiraju se i slažu na način da se redovitim rukovanjem u dostavi ne oštete. U slučaju pošiljke vidljivo oštećene u transportu, kupcima se savjetuje da istu ne preuzimaju. Mole se kupci da kontaktiraju Dr.Feet d.o.o. radi prevladavanja mogućih teškoća. Kupac je slobodan odbiti primitak proizvoda oštećenog u transportu i neće biti terećen za troškove dostave. Kupac je dužan provjeriti ispravnost narudžbe, uspoređujući primljene proizvode s računom. Ukoliko nešto nedostaje obvezan je u roku osam dana uputiti pisani prigovor Dr.Feet d.o.o.-u . Naknadne reklamacije neće se uvažiti. Potpisom potvrde o primitku pošiljke kupac potvrđuje da nema prigovora na dostavljene proizvode. Odbijanjem primitka neispravne pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti Dr.Feet d.o.o.- u . U slučaju skrivenog nedostatka proizvoda, a što kupac može utvrditi tek uvidom u proizvod, omogućuje mu se jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjena proizvoda ili umanjenje cijene.

Reklamacije i povrat proizvoda

Kupac ima pravo prigovora i povrata pošiljke:

  • ukoliko je zaprimio pošiljku koja ne odgovara narudžbi;
  • ukoliko je zaprimio pošiljku s nenaručenim proizvodom.

Prigovori se šalju: e-mailom na drfeet.reklamacije@gmail.com, faksom ili pismeno na adresu Dr.Feet d.o.o., Bili Brig 3, 35410 Nova Kapela. Dr.Feet d.o.o. će potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana od zaprimanja prigovora (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača). U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora, povrat plaćenog iznosa ili na zamjenu proizvoda. U slučaju zamjene proizvoda kupac snosi troškove nove pošiljke, a trošak povrata preuzima Dr.Feetd.o.o. Dr.Feet d.o.o. će prihvatiti povrat svih gore navedenih proizvoda o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan i da u kupca ne postoji nikakva odgovornost

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Obrazac za jednostrani raski ugovora možete preuzeti na ovom linku. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku 14 dana od dana primitka narudžbe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje – ukoliko je bila otvorena nakon dostave;
  • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nepopravljivo pomiješana s drugim sadržajima;

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je o tome dužan obavijestiti Dr.Feet d.o.o. i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu. Dr.Feet d.o.o. će potvrditi primitak obavijesti o jednostranom raskidu. Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu predana u posjed roba koja čini predmet ugovora ili osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik. Ukoliko kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, Dr.Feet d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat primljenog novca, umanjeno za troškove isporuke, bez odgode, a najkasnije u roku 14 dana od dana povrata robe ili nakon dostavljenog dokaza da je roba poslana. Povrat novca vrši uplatom na tekući račun kupca. Kupac je dužan robu poslati bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu. Troškove povrata robe snosi kupac. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je nastalo kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Online rješavanje sporova

Komisija Europske unije uvela je pravila o digitalnim ugovorima radi pojednostavnjenja i promicanja pristupa digitalnom sadržaju i internetskoj prodaji diljem EU-a, a novom internetskom platformom sada se jača povjerenje u kupnju putem interneta te tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a. Platformi za rješavanje sporova putem Interneta Kupac može pristupiti klikom na ovaj link.

Završne odredbe

Ovi uvjeti kupnje zajedno s Uvjetima korištenja čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji između poduzeća Dr.Feet d.o.o. i kupca.